השנה החדשה שלי - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2014
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: יואב גינאי
???: אוהד חיטמן
????/?: אוהד חיטמן
?÷?? ?????: מחול אירופה 2014
רוקדים מס. 361 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 361 - CD
???? ??÷???? / ????: Gvanim 2014
?????: The song and dance is about the new year that I long for, about the new year coming. Thanks to Shmulik Gov Ari & the IDC Dance Gathering, Hong Kong, August 26-28, 2018
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????