אני בך שבוי - תמיר שלו
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2014
????/?: תמיר שלו
?????: דינה שמחי
???: איליאדיס סאבאן
????/?: יואב יצחק
?÷?? ?????: DVD-מחול מיאמי 2014
מחול אביב DVD 2015
רוקדים מס. 358 DVD
רוקדים מס. 359 DVD
?÷?? ?????÷?: מחול אביב 2015 - CD
רוקדים 358 - CD
רוקדים 359 - CD
???? ??÷???? / ????: Dance Taught-Nikoda Camp 2014 with Noana Malki & Tamir Shalev
?????: Karmiel 2014-2nd Place
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????