נועצת מבט - רפי זיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2014
יוצר/ת: רפי זיו
מילים: משה בן אברהם
לחן: משה בן אברהם
מבצע/ת: עומר אדם
מקור וידאו: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2014
Machol Neshama 2015
Stav Weekend - Holland 2014
Toronto 2015
מחול אביב DVD 2014
רוקדים מס. 357 DVD
מקור המוזיקה: מחול אביב 2014 - CD
רוקדים 357 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Dance Taught-Nikoda Camp 2014 with Noana Malki & Tamir Shalev
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה