אל בורות המים - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1985
????/?: יואב אשריאל
?????: נעמי שמר
???: נעמי שמר
????/?: נעמי שמר
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
הורה כיף - DVD -2008
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1990
עמנואל מס.115
רוקדים מס. 61
ריקודי עם - מחנה שורשים 2009
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 82 (W196)
?÷?? ?????÷?: LP-Arava: Israeli Folkdances for Ed. Pur. - M.A.I.M. LP 008 -M. Eskayo
LP-Manginot 6 - [SMN6] - Shlomo Maman
ניחוח ישן (עובד לכוכב הכחול 1990) - קלטת שמע
רוקדים 25 - CD
רוקדים מס. 75 - קלטת שמע
רוקדים מס.196 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.75 (in Hebrew)
?????: Also sung by Gevatron
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????