מאיה - דני דאסא
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1988
????/?: דני דאסא
?????: ריקה חן
???: מוטי נוטע
????/?: ריקה חן
?÷?? ?????: DVD-Camp Coleman 2003
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM46
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1989
עמנואל מס. 13
עמנואל מס.208
רוקדים מס. 57
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
?÷?? ?????÷?: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
דני דאסא 1 - CD
רוקדים 25 - CD
רוקדים מס. 77 - קלטת שמע
רוקדים מס.101 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dances taught Czechia 2018
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.77 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????