אני עומדת במעגל - עממי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????????
???: 1930
????/?: עממי
?????: עממי
???: עממי
????/?:
?÷?? ?????: רוקדים מס. 32
?÷?? ?????÷?: רוקדים 30 - CD
רוקדים מס. 5 - קלטת שמע
רוקדים מס. 14 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.14 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.5 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????