אין כמו אהבה - תמיר שלו
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2013
????/?: תמיר שלו
?????: יוסי גיספן
???: דודו אהרון
????/?: דודו אהרון
?÷?? ?????: Colin's Workshop, London 2013
Harkada Camp, Paris, France 2015
Yad Beyad 2015
מחול אביב DVD 2014
רוקדים מס. 353 DVD
?÷?? ?????÷?: מחול אביב 2014 - CD
רוקדים 353 - CD
???? ??÷???? / ????: Dance Taught-Nikoda Camp 2014 with Noana Malki & Tamir Shalev
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????