בואי תמה - דני עוזיאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1969
????/?: דני עוזיאל
?????: אפי נצר
???: אפי נצר
????/?: להקת כרמון
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: LP-Folk Dances Of Israel - Rikuday Am - CBS 67251 - Joav Ashriel
LP-Israel Sings! - Vanguard VSD 2130 - (1969L) - Karmon
LP-Mecholeley Hacarmel:Haifa Municipality Students-[Hat.MM 30739-(1978L)
LP-This Is Israel - Hakalit HI 30200 [ENIS] - Effy Netzer
מחול השלום 2004 חלק 1 + 2 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????