את אדמה - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1986
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: אריה יחיאלי
???: עממי
????/?: הפרברים
?÷?? ?????: חוללו זמר מס. 31 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R245 - DVD
מחול אירופה 2018
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1986
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1993
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1995
?÷?? ?????÷?: LP-Galil: Folkdances of Israel for Educational Purposes - LP ME-27 -
LP-Tel-Aviv Express #1 - MOMO 18 [TAV] - Moshe Eskayo
חוללו זמר מס. 31 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R245 - CD
רוקדים מס. 12 - קלטת שמע
רוקדים מס. 70 - קלטת שמע
שמוליק גוב ארי 1986 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Shorashim 2017
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Laurie Markus Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.70 (in Hebrew)
?????: Also sung by Habreirah Hativit, Gary Eckstein, Ora Zitner
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????