תרקדי - ירון בן שמחון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2013
????/?: ירון בן שמחון
?????: אופיר כהן
???: אופיר כהן
????/?: פיני חדד
?÷?? ?????: Yad Beyad 2015
הילולים DVD - 2013
מחנה ריקוד 2013
רוקדים מס. 347 DVD
?÷?? ?????÷?: Hora Camp 2014 - with Dudu Barzilay & Yaron Ben Simhon
הילולים 2013 - CD
רוקדים 347 - CD
???? ??÷???? / ????: Hora 2014 - Dudu Barzilay & Yaron Ben Simhon
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????