בביתי הנעול - תמיר שלו
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2013
????/?: תמיר שלו
?????: שלום חנוך
???: רמי קלינשטיין
????/?: ריטה
?÷?? ?????: Colin's Workshop, London 2013
DVD-מחול מיאמי 2014
Harkada Camp, Paris, France 2015
מחול אביב DVD 2013
רוקדים מס. 356 DVD
?÷?? ?????÷?: מחול אביב 2013 - CD
רוקדים 356 - CD
???? ??÷???? / ????: Dance Taught-Nikoda Camp 2014 with Noana Malki & Tamir Shalev
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????