משמיים - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2013
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: רמי לב
???: עדי לאון
????/?: חיים ישראל
?÷?? ?????: DVD-Karmiel Summer Course 2013
Beketzev 2013
מחול אירופה 2013
רוקדים מס. 343 DVD
?÷?? ?????÷?: CD-Karmiel Summer Course 2013
רוקדים 343 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Machol Italia 2013
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????