מאריפוסה - גדי ביטון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2013
????/?: גדי ביטון
?????: דורון מדלי
???: דימיטריוס דקוס
????/?: שלומי שבת
?÷?? ?????: מחנה ריקוד 2013
רוקדים מס. 344 DVD
רוקדים עם - גדי ביטון (רוקדים 131)DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 131 - CD
רוקדים 344 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Machol Italia 2013
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????