ציון תמתי - אליהו גמליאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1979
????/?: אליהו גמליאל
?????: מ. מ. דוליצקי
???: עממי
????/?: הגבעתרון
?÷?? ?????: DVD-Karmiel Summer Course 2013
Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM45
מחול מיאמי 1999
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1990
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1990
עמנואל מס.103
עמנואל מס.206
עמנואל מס.301
רוקדים מס. 18
?÷?? ?????÷?: CD-Karmiel Summer Course 2013
LP-Dances of Yoav Ashriel - Y-114 [DBY80] Blue Star 1980 - (1980) -
LP-Rikud: Israeli Dances for Ed. Use - DAN 007, KM 10002 - D. Dassa
LP-Telamin 2: Israeli Folk Dances with Moshe Telem T-11232 [TMM2]-(1981)
זוהר ישראל - רוקדים 101 - CD
מחול מיאמי - כיף בשמש 1999 - CD
משה תלם - תלמים 2 - CD
ניחוח ישן (עובד לכוכב הכחול 1990) - קלטת שמע
רוקדים 21 - CD
רוקדים מס. 4 - קלטת שמע
רוקדים מס. 31 - קלטת שמע
רוקדים מס. 74 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Machol Italia 2009
זוז - דני בן-שלום - מלבורן 2009
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.4 (in Hebrew)
?????: Psalms 137:5; 69:16
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????