מי יתנני עוף - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1961
????/?: יואב אשריאל
?????: ליאור ייני
???: בלקני
????/?: נגינה
?÷?? ?????: הורה כיף - DVD -2008
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
עמנואל מס. 48
עמנואל מס.114
רוקדים מס. 16
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
?÷?? ?????÷?: LP-Danze d’israele (1978) - Kol Aviv,Arion-FARN 1079, ARN 34404 - (1978)
LP-Israeli Folk Dances Volume 3 (1976)-Hataklit MM 30922 [EN3]-J. Gabay
LP-Potpourri - Tikva 117 - (1969L) - Fred Berk
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 1 - CD
רוקדים 11 - CD
רוקדים מס. 3 - קלטת שמע
רוקדים מס.105 - קלטת שמע
רוקדים מס.144 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Shorashim 2017
רישום צעדים: Ami Gilad - Potpourri Israeli Folk Dances *
Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.105 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.3 (in Hebrew)
?????: Also sung by Ronit Ophir
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????