מחול המזג - מושיקו יצחק הלוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1983
????/?: מושיקו יצחק הלוי
?????: יחיאל מוהר
???: דניאלה דור
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM37
מושיקו הלוי 1991
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1991
רוקדים מס. DVD 142
ריקוד עם מושיקו (MIH1) מ. ברזילי מס. 62 (נוב 1992)
ריקודי עם - תמרון 2003
?÷?? ?????÷?: מושיקו הלוי מס. 7 - קלטת שמע
מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 7+8
רוקדים 142 - CD
רוקדים104 - CD
תמרון 2003 - CD
???? ??÷???? / ????: כוכבים 2011
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Honey Goldfein-Perry Dance Notations
Hora Shalom Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????