עצי הצפצפות - יענקל'ה לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1970
????/?: יענקל'ה לוי
?????: יורם טהרלב
???: אפי נצר
????/?: הפרברים
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM38
עמנואל מס.102
עמנואל מס.213
רוקדים מס. DVD 2
?÷?? ?????÷?: LP-Gary Fox Presents Old and New - Blue Star 1977 GF-1-(1977)-Gary Fox
LP-Hadarim Presents Songs + Dances of Israel Today - Hadarim 7 S. Bachar
LP-Israeli Folk Dances - [IFD] I-9999 - (1973) - Stan Isaacs
LP-Netzea Bamachol #2 - Hed Artzi BAN 14780[NZB2] - (1981L) - Y. Levy
LP-Sabras 4 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR4]
הורה כיף 14 - CD
יענקל'ה לוי - 2 - CD
מאיר שם טוב - מס. 2 - זוגות מתחילים - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 2 - CD
רוקדים 40 - CD
רוקדים מס. 15 - קלטת שמע
רוקדים מס. 27 - קלטת שמע
רוקדים מס. 87 - קלטת שמע
רוקדים מס.164 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.27 (in Hebrew)
?????: Also sung by Ron Eliran
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????