הצחוק של אלה - שרון אלקאסלסי + גדי ביטון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2012
????/?: שרון אלקאסלסי + גדי ביטון
?????: הראל מויאל
???: הראל מויאל
????/?: הראל מויאל
?÷?? ?????: DVD-Machol Pacifica 2014
DVD-מחול מיאמי 2012
Hungaria 2012
Yenne 2012
רוקדים מס. 337 DVD
?÷?? ?????÷?: הילולים 2012 - CD
???? ??÷???? / ????: Nirkoda Camp 2012-Avi Perez, Sagi Azran
Zazza - 2012
ריקודים שנלמדו - מחול מיאמי 2012
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????