אל גינת אגוז - שרה לוי-תנאי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1944
????/?: שרה לוי-תנאי
?????: תנ"כי
???: שרה לוי תנאי
????/?: גאולה גיל
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
מחול אירופה קדם סדנה 1999
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1999
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
עמנואל מס. 45
רוקדים מס. 26
ריקודי עם - מחנה שורשים 1992
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
ריקודי עם - שורשים (W203)
?÷?? ?????÷?: LP-Best of Effy Netzer Volume 2 - Hataklit 2006[EN2V] - (1972) -
LP-Brandeis Camp Institute: 16 Authentic Israeli Folk Dances - [BBI] MB2807
LP-Danze d’israele (1978) - Kol Aviv,Arion-FARN 1079, ARN 34404 - (1978)
LP-Folkdances - Hed Artzi AN 43-31 - (1972L) - Naomi Zuri
LP-Hora! Oramim Zabar Troupe-Elektra EKS 7186 [HORA]-(1967L) -F. Berk
LP-Kadima: Folkdances of Israel - IFC 2 - (1972) - Moshe Eskayo
LP-Mecholeley Hacarmel:Haifa Municipality Students-[Hat.MM 30739-(1978L)
LP-THE BEST OF ISRAELI FOLKDANCES with Effy Netzer - CBS 20005/6 -
מטמונים 3 - CD
מתי גולדשמידט - התנ"ך בריקודי ישראל - חלק 1 - CD
רוקדים 17 - CD
רוקדים 33 - CD
רוקדים מס. 21 - קלטת שמע
רוקדים מס. 74 - קלטת שמע
רוקדים מס.203 - קלטת שמע
שמוליק גוב-ארי - שיר השירים - CD
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Shorashim 2014
רישום צעדים: Oranim Zabar Geula Gill - Hora - Elekta Red label *
Recording Center For Folk Dancing No.21 (in Hebrew)
?????: Song Of Songs 4:16; 6:11; 7:12-13, Pesach Dance, Also sung by Shoshana Damari, Ahuva Tzadok
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????