רק שלך - ירון בן שמחון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ?????
???: 2012
????/?: ירון בן שמחון
?????: אביחי מליחי
???: אביחי מליחי
????/?: אדיר גץ
?÷?? ?????: DVD-Rokdim No.335-Camp Bitnua 4
DVD-מחול מיאמי 2012
מחנה ריקוד 2012
?÷?? ?????÷?: הילולים 2012 - CD
רוקדים 335 - CD
???? ??÷???? / ????: Machol partners Camp 2012
הילולים 2012
ריקודים שנלמדו - מחול מיאמי 2012
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????