בדרך לתבור - נפתלי קדוש
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1987
????/?: נפתלי קדוש
?????: בנימין אביגל
???: שלמה ויספיש
????/?: מרים אביגל
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM45
הורה כיף - DVD -2008
הילולה DVD - 2005
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1989
רוקדים מס. 350 DVD
ריקודי עם - סבבה 2004
?÷?? ?????÷?: LP-Sabras 10 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR10]
הורה כיף 33 - CD
רוקדים 350 - CD
???? ??÷???? / ????: ריקוד בוסטון 2009
?????: 2nd Dance
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????