אנחנו הרועים - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1984
????/?: שלמה ממן
?????: יחיאל מוהר
???: משה וילנסקי
????/?: שושנה דמארי
?÷?? ?????: Shlomo Mamam Productions 2
Yenne 2012
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM36
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM39
חוללו זמר מס. 33 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R247 - DVD
מחול השלום DVD - 2004
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1997
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1986
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 80 (W188)
ריקודי עם עם שלמה ממן - 1999
ריקודי עם עם שלמה ממן - נוה מדבר מס. 2
שלמה ממן מס-1--DVD R112
?÷?? ?????÷?: LP-Manginot 6 - [SMN6] - Shlomo Maman
חוללו זמר מס. 33 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R247 - CD
מחול השלום 2004 חלק 1 + 2 - CD
מטמונים 1 - CD
רוקדים 27 - CD
רוקדים 31 - CD
רוקדים מס. 71 - קלטת שמע
רוקדים מס. 73 - קלטת שמע
רוקדים מס.188 - קלטת שמע
שלמה ממן - בת שלמה - ממן 2 - CD
???? ??÷???? / ????: יחד 2009
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
?????: Also sung by Izhar Cohen, Shimon Cohen
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????