שרל'ה - עממי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות מעורבים
שנה: 1930
יוצר/ת: עממי
מילים: עממי
לחן: עממי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: רוקדים מס. DVD 78
ריקודי עם - מחנה שורשים 1997
מקור המוזיקה: LP-Israeli Folk Dances Volume 2 - IMF 7 - (1957) - Dvora Lapson
רוקדים 78 - CD
רוקדים מס. 13 - קלטת שמע
רוקדים מס. 20 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Israeli Folk Dances Volume 2-IMF 7-(1957)
Recording Center For Folk Dancing No.20 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה