בית היין - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1992
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: חנה גולדברג
???: דאריו מלכי
????/?: גלי עטרי
?÷?? ?????: Rokdim Choref 1996
Yenne 2017
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM21
הורה כיף 1992
מחול אירופה 1992
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1992
?÷?? ?????÷?: חגיגה 1992 - קלטת שמע
שמוליק גוב-ארי - חולי ריקוד 2006-5 - CD
תמרון 2005 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????