בהר הגלבוע - ספי אביב
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1986
????/?: ספי אביב
?????: לאה נאור
???: יוסף הדר
????/?: עפרה חזה
?÷?? ?????: DVD-16th Machaneh Aviv (2011)
Dances on YouTube and Other Internet Sites
Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM26
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
רוקדים מס. 17
?÷?? ?????÷?: CD-2011 #15 מחנה אביב
LP-Sabras 10 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR10]
הורה כיף 9 - CD
מאיר שם טוב - מס. 1 מעגל מתחילים חלק - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול פסיפיק 2001 עם רענן מור חלק 4 - CD
רוקדים 20 - CD
רוקדים 21 - CD
רוקדים מס. 78 - קלטת שמע
רוקדים מס. 83 - קלטת שמע
רוקדים מס. 97 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: מחנה אביב 2011
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.78 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.83 (in Hebrew)
?????: Also sung by HaParvarim
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????