שירת הים - מושיקו יצחק הלוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1992
????/?: מושיקו יצחק הלוי
?????: תנ"כי
???: מושיקו יצחק הלוי
????/?: צדוק צוברי
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM31
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
הורה כיף 1992
מחול אירופה 1992
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1993
רוקדים מס. DVD 141
ריקוד עם מושיקו (MIH1) מ. ברזילי מס. 62 (נוב 1992)
?÷?? ?????÷?: מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 1+11
רוקדים 141 - CD
רוקדים מס.124 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Machol Italia 2013
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.124 (in Hebrew)
?????: Exodus 15:1-2, Pesach Dance
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????