חנהל'ה התבלבלה - ירון אלפסי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2011
????/?: ירון אלפסי
?????: נתן אלתרמן
???: עממי
????/?: גרופ מטבוכה
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
מחול אביב 2012
רוקדים מס. 328 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 328 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances shown at Horati 2017
Dances Taught - Zooz Workshop with Ofer Alfassy - Melbourne 2014
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????