יש בה משהו - אלעד שטמר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ?????
???: 2011
????/?: אלעד שטמר
?????: נתן אלתרמן
???: משה וילנסקי
????/?: הגבעתרון
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
כרמיא 2011 -רוקדים מס. DVD 318
מחול השלום 2011
רוקדים מס. 319 DVD
?÷?? ?????÷?: כרמיא 2011 -רוקדים מס. CD 318
רוקדים 319 - CD
?????: Karmiel 2011-1st Place
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????