איזה חפלה - אייל אליהו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: שורות
שנה: 2011
יוצר/ת: אייל אליהו
מילים: בוריס ניגר
לחן: יצחק שמלי
מבצע/ת: יצחק שמלי
מקור וידאו: DVD-Karmiel Summer Course 2013
Dances on YouTube and Other Internet Sites
DVD-מחול מיאמי 2011
ITH Seminar #38 with Dudu Barzilai (2012)
כרמיא 2011 -רוקדים מס. DVD 318
רוקדים מס. DVD 92
מקור המוזיקה: CD-Karmiel Summer Course 2013
כרמיא 2011 -רוקדים מס. CD 318
רוקדים 92 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Eyal Eliyahu Melbourne Workshop
ריקודים שנלמדו - מחול מיאמי 2011
הערות: Karmiel 2011
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה