שוב את שלי - יובל מעיין טבשי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2011
????/?: יובל מעיין טבשי
?????: צ'ולי זכאי
???: עממי בולגרי
????/?: לירן אביב
?÷?? ?????: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2014
מחול אירופה 2011
רוקדים 316-ממנרקוד 5 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 316-ממנרקוד 5 CD
???? ??÷???? / ????: מחול אירופה 2011
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????