יחידה רעיה - אלעד שטמר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2011
????/?: אלעד שטמר
?????: רבי דוד חסין
???: רבי דוד חסין
????/?: הראל מויאל
?÷?? ?????: Hesselberg 2018
הילולה 2011
מחול השלום 2011
רוקדים מס. 331 DVD
?÷?? ?????÷?: CD-Elad Shtamer-Machol Camp-Melbourne 2012
הילולה 2011 - CD
רוקדים 331 - CD
???? ??÷???? / ????: הילולים 2011
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????