פתגם סיני - אוהד אטיה + גדי ביטון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ?????
???: 2011
????/?: אוהד אטיה + גדי ביטון
?????: יוסי גיספן
???: Mostafa Mohamed Elsayed Aboelmagd Amr
????/?: אתי ביטון
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
רוקדים 317-ממנרקוד 6 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 316-ממנרקוד 6 CD
???? ??÷???? / ????: Camp Yachad 2011
Rikud OZ with Shlomo, Dudu, Carmel and Ohad
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????