מה קורה איתך - דודו ברזילי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2011
????/?: דודו ברזילי
?????: משה פרץ
???: משה פרץ
????/?: משה פרץ
?÷?? ?????: DVD-16th Machaneh Aviv (2011)
DVD-Karmiel Summer Course 2011
Dances on YouTube and Other Internet Sites
Toronto 2011
מחול אביב 2011
רוקדים 316-ממנרקוד 5 DVD
?÷?? ?????÷?: CD-2011 #15 מחנה אביב
רוקדים 316-ממנרקוד 5 CD
???? ??÷???? / ????: Rikud OZ with Shlomo, Dudu, Carmel and Ohad
מחול אירופה 2011
מחנה אביב 2011
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????