לך השיר - שלמה בכר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1985
????/?: שלמה בכר
?????:
???:
????/?:
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1985
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1985
עמנואל מס.107
?÷?? ?????÷?: LP-Tamar 2 Presents Israeli Folk Dances - TAM 112 [TMR2]
עמנואל מס.107 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????