קצת אהבה - אבי פרץ
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 2010
????/?: אבי פרץ
?????: יוסי גיספן
???: תומר הדדי
????/?: אורי פיינמן
?÷?? ?????: DVD-Rikud OZ 2011
רוקדים 306-ממנרקוד 1 DVD
רוקדים מס. DVD 130
?÷?? ?????÷?: CD-Rikud OZ 2011
רוקדים 130 - CD
רוקדים 306 - CD
???? ??÷???? / ????: Rikud OZ with Shlomo, Dudu, Carmel and Ohad
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????