בכפיים - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2010
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: רמי לב
???: עממי טורקי
????/?: חיים ישראל
?÷?? ?????: DVD-16th Machaneh Aviv (2011)
DVD-Winter Rikud 2010
הילולים DVD - 2010
מחול אירופה 2011
רוקדים 316-ממנרקוד 5 DVD
?÷?? ?????÷?: CD-2011 #15 מחנה אביב
רוקדים 306 - CD
רוקדים 316-ממנרקוד 5 CD
???? ??÷???? / ????: Camp Yachad 2011
הילולים 2010
מחנה אביב 2011
?????: Thanks to Shmulik Gov Ari & the IDC Dance Gathering, Hong Kong, August 26-28, 2018
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????