להיות לבד - עופר אלפסי + הילה תבור
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 2010
????/?: עופר אלפסי + הילה תבור
?????: גלעדי שגב
???: גלעד שגב
????/?: גלעד שגב
?÷?? ?????: חגיגה - 2010
רוקדים 306-ממנרקוד 1 DVD
רוקדים מס. 300 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 300 - CD
רוקדים 306 - CD
???? ??÷???? / ????: כוכבים 2011
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
?????: Karmiel 2010
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????