שמח - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2010
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: לי פישמן
???: לי פישמן
????/?: לי פישמן
?÷?? ?????: Beketzev Acher 2017
DVD מחול אירופה 2010
Yenne 2017
חגיגה - 2010
מחול אביב 2016
רוקדים מס. 381 DVD
?÷?? ?????÷?: מחול אירופה CD -2010
רוקדים 381 - CD
???? ??÷???? / ????: מחול אירופה 2010
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????