המלאך הגואל אותי - יובל מעיין טבשי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2010
????/?: יובל מעיין טבשי
?????: תנ"כי
???: יגאל צליק
????/?: להקת אשת חייל
?÷?? ?????: DVD-Karmiel Summer Course 2013
DVD-Machol Romania 2011
Dances on YouTube and Other Internet Sites
DVD מחול אירופה 2010
הילולים DVD - 2010
חגיגה - 2010
רוקדים מס. 303 DVD
?÷?? ?????÷?: CD-Karmiel Summer Course 2013
מחול אירופה CD -2010
רוקדים 303 - CD
???? ??÷???? / ????: הילולים 2010
מחול אירופה 2010
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
?????: Genesis 48:16, Also sung by Eli Baigel
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????