אור ירח משוגע - אלעד שטמר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2010
????/?: אלעד שטמר
?????: מיכה שיטרית
???: עממי
????/?: שלומי שבת
?÷?? ?????: מחול השלום 2011
רוקדים מס. 332 DVD
?÷?? ?????÷?: CD-Elad Shtamer-Machol Camp-Melbourne 2012
הילולה 2011 - CD
רוקדים 325 - CD
רוקדים 332 - CD
???? ??÷???? / ????: Machol Camp/Workshop Melbourne 2013
Machol Hashalom 2010
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????