דדא ביה - שגיא עזרן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2010
????/?: שגיא עזרן
?????: תלמוד
???: יוסף גרין
????/?: אברהם פריד
?÷?? ?????: DVD-16th Machaneh Aviv (2011)
DVD-Machol Romania 2011
DVD-Sagi Azran-Melbourne 2010
חגיגה - 2010
?÷?? ?????÷?: CD-2011 #15 מחנה אביב
CD-Sagi Azran-Melbourne 2010
???? ??÷???? / ????: מחנה אביב 2011
סגי אזרן - מלבורן 2010
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????