במקום פרידה - גדי ביטון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2010
????/?: גדי ביטון
?????: נתן יונתן
???: מיכה ביטון
????/?: מיכה ביטון
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
DVD מחול אירופה 2010
הורה כיף - DVD -2010
הילולים DVD - 2010
חגיגה - 2010
?÷?? ?????÷?: CD-Hora Keff 2010
מחול אירופה CD -2010
רוקדים 301 - CD
???? ??÷???? / ????: הורה כיף 2010
הילולים 2010
מחול אירופה 2010
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????