סימנים של אוהבים - אוהד אטיה
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 2010
????/?: אוהד אטיה
?????: בצלאל אלוני
???: בצלאל אלוני
????/?: עפרה חזה
?÷?? ?????: DVD-Karmiel Summer Course 2012
DVD-Rikud OZ 2011
Toronto 2011
חגיגה - 2010
רוקדים 304-לרקוד ביחד 7 DVD
רוקדים מס. 300 DVD
?÷?? ?????÷?: CD-Camp Yachad 2010
CD-Rikud OZ 2011
רוקדים 300 - CD
רוקדים 303 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
?????: Karmiel 2010-2nd place
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????