געגועי לגעגועים - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 2010
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: קובי עוז
???: קובי עוז
????/?: קובי עוז
?÷?? ?????: DVD מחול אירופה 2010
חגיגה - 2010
רוקדים מס. 299 DVD
?÷?? ?????÷?: מחול אירופה CD -2010
רוקדים 299 - CD
???? ??÷???? / ????: מחול אירופה 2010
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????