שלי שלך - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2010
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: אייל אבידור
???: אייל אבידור
????/?: אייל אבידור
?÷?? ?????: DVD-Machol Romania 2011
DVD מחול אירופה 2010
חגיגה - 2010
רוקדים מס. 298 DVD
?÷?? ?????÷?: מחול אירופה CD -2010
רוקדים 298 - CD
???? ??÷???? / ????: מחול אירופה 2010
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
?????: Mine is yours, about sharing Thanks to Shmulik Gov Ari & the IDC Dance Gathering, Hong Kong, August 26-28, 2018
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????