הזמן עושה את שלו - אוהד אטיה + אלעד שטמר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2010
????/?: אוהד אטיה + אלעד שטמר
?????: אברהם טל
???: אברהם טל
????/?: אברהם טל
?÷?? ?????: DVD-Rikud OZ 2011
Bitnua 2010
Dances on YouTube and Other Internet Sites
Toronto 2014
רוקדים מס. 299 DVD
רמה ריקודיה 2011 DVD
?÷?? ?????÷?: CD-Camp Bitnua 2010
CD-Camp Yachad 2010
CD-Rikud OZ 2011
הילולה 2011 - CD
רוקדים 299 - CD
???? ??÷???? / ????: Machol Camp/Workshop Melbourne 2013
Machol Hashalom 2010
Toronto Festival 2014
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????