מנגינות - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1981
????/?: שלמה ממן
?????: אביהו מדינה
???: אביהו מדינה
????/?: דקלון
?÷?? ?????: Machol Pacifica New Zealand 2002
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM22
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
חגיגה - הילולים DVD 2004
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1986
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1989
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1990
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1991
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 2001
רוקדים מס. 291 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 2002
שלמה ממן מס-2-. DVD R113
?÷?? ?????÷?: LP-Israeli Folk Dances with Moti Elfassy - ME 001 [BTL101]-(1981L)
LP-Manginot 1: Israeli Folk Dances with Shlomo Maman - [SMN1] -(1982)
הורה כיף 15 - CD
חגיגה - הילולים 2004 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 291 - CD
רוקדים 31 - CD
רוקדים מס. 10 - קלטת שמע
רוקדים מס. 36 - קלטת שמע
?????: Also sung by Tzadok Tzuberi
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????