דבקה אור חיים - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 1984
????/?: שלמה ממן
?????: לאה עמנואל
???: אורי כהן
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-Shlomo Maman-Australia + NZ 2007
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM24
חוללו זמר מס. 25 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - December 24 2004 - R233 - DVD
מחול מיאמי 2009
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2002
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1986
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1988
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1990
ריקודי עם - שורשים (W203)
שלמה ממן מס-1--DVD R112
?÷?? ?????÷?: CD-Shlomo Maman-Australia + NZ - 2007
LP-Dance + Sing With Y’huda Emanuel:Vehazemer Shav Elai-YE-1001 VSE]
LP-Manginot 4 - [SMN4] - (1984) - Shlomo Maman
חוללו זמר מס. 25 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (December 24 2004 - CD - R233)
מחול השלום 2002 חלק 1 + 2 - CD
מטמונים 1 - CD
רוקדים 26 - CD
רוקדים מס. 39 - קלטת שמע
רוקדים מס.203 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Gvanim 2014
ריקודים שנלמדו - מחול מיאמי 2008
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Honey Goldfein-Perry Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????