מאוהב עד בשמים - דודו ברזילי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2009
????/?: דודו ברזילי
?????: ארלט צפדיה
???: עממי ערבי
????/?: יואב יצחק
?÷?? ?????: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2010
DVD-15th Machaneh Aviv (2010)
DVD-Machol Pacifica 2014
Dances on YouTube and Other Internet Sites
וני כאר 2010
מחול אביב 2010
רוקדים מס. 298 DVD
?÷?? ?????÷?: CD-2010 #15 מחנה אביב
רוקדים 295 - CD
רוקדים 298 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????