הגשמה עצמית - גדי ביטון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 2009
????/?: גדי ביטון
?????: אריק ברמן
???: אריק ברמן
????/?: אריק ברמן
?÷?? ?????: DVD-Machol Romania 2011
DVD-Rokdim 325 Extra
חגיגה - הילולים -DVD 2009
?÷?? ?????÷?: חגיגה - הילולים - CD 2009 2
רוקדים 290 - CD
???? ??÷???? / ????: חגיגה - הילולים 2009
רישום צעדים: Jim Rust Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????